Teplý Vrch

Obec Teplý VrchObec Teplý Vrch vznikla v roku 1301. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, v doline riečky Blh. Je to lokalita pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej. V obci je pozoruhodný kostol s barokovými prvkami a s oltárom z roku 1640. Neďaleko rekreačného zariadenia je prírodná rezervácia s lesnými porastami s aklimatizovanými cudzokrajnými drevinami Hicírie a veľkou zvernicou s chovom danielej, diviačej a muflónovej zveriny.

Teplý Vrch susedí s dedinou Drienčany, kde sa nachádzajú zvyšky stredovekého hradu a renesančná zvonica. V obci Drienčany pôsobil a je pochovaný farár, ľudový rozprávkar Pavel Emanuel Dobšinský. Z obce Drienčany vychádza náučný turistický chodník Drienčanským krasom. Náučný chodník prechádza cez dolinu riečky Blh, okolo Veľkej a Malej drienčanske jaskyne, v ktorých sa našli pozostatky po osídlení ľuďmi kyjatickej kultúry. Chodník má celkom 9 zastávok, ktorý sú osadené tabuľami s informačným textom.

Návštevníci majú možnosť podnikať výlety do blízkeho okolia. Milovníkom histórie môžeme doporučiť na spestrenie pobytu okruh cez obce Drienčany, Kraskovo, Rimavské Brezovo a Kyjatice späť na Teplý Vrch. V týchto obciach nájdete malé hystorické kostolíky a zvonice s pozoruhodnými interiérmi. V okrese Rožňava môžete navštíviť malebný kaštieľ Betliar alebo hrad Krásna Hôrka. Príjemné osvieženie Vám určite poskytne podzemná krása okolitých jaskýň: Gombasecká Domica alebo Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je zaradená do svetového kultúrneho dedičstva… Vo vzdialenosti cca 38 km sa nachádza hraničný prechod Kráľ, cez ktorý môžu naši hostia navštíviť susedné Maďarsko (Miskolc).

Informácie o pamiatkach, kultúrnych možnostiach a výletoch počas Vášho pobytu Vám poskytnú pracovníci Turistického informačného centra: Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota, tel./fax: +421 – 047 – 56 236 45

obec1 obec2

 

Comments are closed